Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Sở hữu trí tuệ là tài sản trí tuệ doanh nghiệp

TÀI SẢN TRÍ TUỆ CỦA DOANH NGHIỆP – A. Tổng quát : Tài sản trí tuệ là gì – Tài sản của doanh nghiệp, cơ bản gồm 2 loại: Tài sản hữu hình : nhà xưởng, máy móc, tài sản tài chính và cơ sở hạ tầng, Tài sản vô hình : đó là nguồn […]

Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG HIỆU QUẢ Sự kiện gia nhập WTO là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm hàng hóa trở nên phong phú đa dạng, tình trạng cạnh tranh thị trường diễn ra quyết liệt, nạn hàng […]