Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Tranh chấp thừa kế

Ba mẹ tôi có một căn nhà để lại cho 2 anh em tôi thừa kế tài sản sau khi chết đi, tuy nhiên, khi chúng tôi làm thủ tục kê khai di sản thừa kế tại phòng công chứng thì có một người tự xưng là con riêng của ba tôi nhảy vào đòi chia phần tài sản thừa kế này với chúng tôi, người đó trưng ra một bản giấy khai sinh có tên ba tôi trong phần ghi tên họ người cha, được làm trễ hạn. Như vậy, chúng tôi có cần phải chia tài sản thừa kế cho người này không, mặc dù từ trước cho đến tận bây giờ, chúng tôi cũng vẫn chưa hề nghe hay được nhắc tới tên của người này cả ?

Trả lời :

Với thông tin mà bạn nêu, Công ty Luật TIP tư vấn cho bạn như sau:

“Chúng tôi không rõ thời điểm mà cha mẹ bạn mất đi là khi nào để từ đó mới xem xét đến thời hiệu thừa kế theo qui định của pháp luật dân sự về thừa kế, thời hiệu để được hưởng quyền thừa kế này theo qui định của luật là 10 năm kể từ ngày người để lại tài sản chết. Do đó, một khi người mới xuất hiện đó đòi chia thừa kế (nếu trong trường hợp được công nhận là người thừa kế hợp pháp), nhưng đả quá thời hiệu 10 năm như đã nêu trên thì cũng không còn quyền yêu cầu chia thừa kế.

Trong trường hợp thời hiệu thừa kế vẫn còn, mà bạn nghi ngờ rằng người đó không phải là con của ba bạn thì bạn có thể yêu cầu xác định lại bằng cách làm xét nghiệm ADN, dựa trên kết quả này, nếu xác nhận đúng là con của ba bạn thì anh em của bạn có nghĩa vụ phải phân chia tương ứng phần tài sản thừa kế mà người đó được hưởng.”