Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Tòa án ra quyết định thuận tình ly hôn nhưng không hỏi ý kiến con từ đủ 7 tuổi

Tòa án ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng mà trước đó không hỏi ý kiến của con chưa thành niên từ đủ 7 tuổi trở lên là chưa đầy đủ. Pháp luật quy định khi giải quyết ly hôn cần phải hỏi ý kiến con từ đủ 7 tuổi trở lên là cần thiết nhằm xem xét nguyện vọng của con, bảo đảm quyền lợi chính đáng của con. Nếu có khiếu nại về việc nuôi con thì Tòa án cấp Giám đốc thẩm cần hỏi ý kiến của con: nếu ý kiến nguyện vọng của con phù hợp với thỏa thuận của bố mẹ thì không phải xem xét lại quyết định công nhận thuận tình ly hôn đã có hiệu lực pháp luật; nếu ý kiến nguyện vọng của con không
phù hợp với thỏa thuận của bố mẹ thì phải xem xét lại quyết định công nhận thuận tình ly hôn đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm.