Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Ly hôn khi không đăng ký kết hôn

Công ty Luật TIP tư vấn trường hợp ly hôn khi không đăng ký kết hôn như sau:

Trường hợp nam, nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, khi chia tay, ly hôn thì giải quyết như sau :

  1. Về quan hệ hôn nhân

Trường hợp nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật nhưng tự nguyện chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu một trong các bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết và tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng vì vi phạm quy định điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn thực hiện nghi thức kết hôn theo quy định pháp luật.

2. Về vấn đề nuôi con và chia tài sản chung

            (Áp dụng Điều 15; K1, K2 Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014)

  • Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
  • Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác.
  • Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thoả thuận của các bên; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

Lưu ý:  So với trường hợp kết hôn hợp pháp, việc kết hôn trái pháp luật hoặc không đúng quy định pháp luật thì hậu quả pháp lý của các hành vi có sự khác biệt lớn.

Ths LS Nguyễn Tư Thúc

Công ty Luật TNHH sở hữu trí tuệ Thúc.

website: luatsuthuc.com