Chuyên mục
Hỏi đáp pháp lý

Ly hôn đơn phương vắng mặt bị đơn

Ly hôn đơn phương vắng mặt bị đơn là trường hợp chỉ có một bên nộp đơn yêu cầu ly hôn mà vắng mặt phía bên kia.
Trường hợp này, Tòa án thụ lý và giải quyết bình thường khi đơn kiện có ghi đầy đủ địa chỉ của bị đơn và kèm theo đơn kiện là các giấy tờ được nộp kèm theo đúng theo quy định pháp luật.