NGƯỜI Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG VỀ VIỆT NAM MUỐN LY HÔN NGƯỜI TRONG NƯỚC Chúng tôi đã từng phản ánh trong bài viết lần trước, trường hợp người Việt Nam trong nước ly hôn với người đã đi ra nước ngoài, đây là trường hợp ly hôn đơn… (4 comments)