Người ở nước ngoài không về Việt nam muốn ly hôn người trong nước

                  NGƯỜI Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG VỀ VIỆT NAM MUỐN LY HÔN NGƯỜI TRONG NƯỚC Chúng tôi đã từng phản ánh trong bài viết lần trước, trường hợp người Việt Nam trong nước ly hôn với người đã đi ra nước ngoài, đây... chi tiết →
Đăng trong: Hỏi đáp pháp lý

Ly hôn vắng mặt người đang ở nước ngoài

Ly hôn vắng mặt đương sự đang ở nước ngoài. Công ty Luật sở hữu trí tuệ Thúc (TIP Law Firm) có nhận được một trường hợp xin tư vấn ly hôn vắng mặt, đương sự vắng mặt trong vụ án ly hôn là người chồng,người nước ngoài hiện đang sống ở nước ngoài. Nhằm... chi tiết →
Đăng trong: Hỏi đáp pháp lý

Đơn phương ly hôn khi vợ hoặc chồng đang ở nước ngoài

Đơn phương ly hôn khi vợ hoặc chồng đang sống ở nước ngoài. Trong bài viết trước,Công ty luật TIP đã tường thuật đến bạn đọc một trường hợp giải quyết thành công yêu cầu ly hôn của đương sự có chồng là người nước ngoài,hiện đang sống ở nước... chi tiết →
Đăng trong: Hỏi đáp pháp lý