Ly hôn khi không đăng ký kết hôn

 

Ly hôn cách nào khi không đăng ký kết hôn?

Công ty Luật TIP tư vấn trường hợp ly hôn khi không đăng ký kết hôn như sau :

  1. Về quan hệ hôn nhân

Quy định tại Mục 3 Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, ngày 03/01/2001, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 35/2000/QH10, của Quốc hội “về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Quy định cụ thể về trường hợp chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn khi chia tay,ly hôn thì giải quyết như sau :

Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 01/01/2001 trở đi mà không đăng ký kết hôn, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Họ không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu một trong các bên hoặc cả hai bên có yêu cầu ly hôn, thì Toà án thụ lý vụ án để giải quyết và tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng vì vi phạm quy định tại các điều 11, 14 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn thực hiện nghi thức kết hôn theo quy định pháp luật.

  1. Về vấn đề nuôi con và chia tài sản chung
  • Áp dụng Khoản 2, khoản 3 Điều 17 Luật Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

(Tương tự như trường hợp vợ chồng ly hôn )

  • Áp dụng Điều 92 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.

(Việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con)

Sau khi ly hôn, vợ, chồng vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; nếu không thoả thuận được thì Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ chín tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con. Về nguyên tắc, con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, nếu các bên không có thoả thuận khác.

Vấn đề chia tài sản được giải quyết theo nguyên tắc:

Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thoả thuận của các bên; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.

Ths LS Nguyễn Tư Thúc

Công ty Luật TNHH sở hữu trí tuệ Thúc.

website: luatsuthuc.com

 

Đăng trong: Hỏi đáp pháp lý