Ly hôn đơn phương trọn gói

Ly hôn đơn phương trọn gói là sự thỏa thuận chi phí giải quyết việc lý hôn trọn gói giữa người có yêu cầu sử dụng dịch vụ và văn phòng luật sư nhận dịch vụ, chi phí này là chi phí toàn bộ để giải quyết vụ việc, bao gồm: phí luật sư, án phí và các chi phí Luật sư đi lại, ăn ở khác khi vụ án ly hôn phải giải quyết ngoài TP Hồ Chí Minh.

Đăng trong: Hỏi đáp pháp lý

Đã đóng hỏi đáp.