KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA TÀI SẢN TRÍ TUỆ – Công ty Luật sở hữu trí tuệ TIP xin chia sẻ đến doanh nghiệp, một cái nhìn toàn cảnh về Tài sản trí tuệ thông qua bài viết dưới đây…. Tiền tệ hóa tài sản trí tuệ (Monetized) Khía cạnh tài chính thứ nhất :… (0 comment)

CÔNG TY LUẬT TIP-  Chuyển giao nhãn hiệu- Vấn đề mới hay cũ..?! Trong bài viết lần trước chúng tôi có giới thiệu đến quý vị một trường hợp điển hình- doanh nghiệp nước ngoài đã chuyển nhượng thành công một nhãn hiệu kem đánh răng nổi tiếng trong nước của VN khi họ đầu… (0 comment)